Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zapraszamy do debaty o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie zaprasza wszystkich Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku w godzinach od 18.00 do 20.00, w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30. Gośćmi specjalnymi będą Wojewoda Mazowiecki oraz Komendant Stołeczny Policji.

Obszary tematyczne debaty:

– zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw,

– poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych,

– zapobieganie przemocy w rodzinie

– bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Główne cele przedsięwzięcia to:

1. Ograniczenie zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

2. Badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst