Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski ma nowego Komendanta Policji

Bezpieczeństwo

6 czerwca obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Pruszkowie przejął nadkom. Hubert Kowalczewski, który przez minione 5 lat funkcję tę pełnił w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Uroczyste przekazanie obowiązków służbowych przez dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie mł. insp. Waldemara Perdiona odbyło się w obecności nadinspektora Dariusza Działo Komendanta Stołecznego Policji.

Zgodnie z ceremoniałem policyjnym ustępujący komendant oraz jego następca oddali honor sztandarowi jednostki oraz zameldowali gotowość do pełnienia dalszej służby.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządów i instytucji z terenu Powiatu Pruszkowskiego. Wśród zaproszonych gości była Poseł Barbara Czaplicka, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta Pruszkowski, Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Jan Starzyński Prezydent Miasta Pruszkowa. Swoje podziękowanie wyrazili również przedstawiciele służb współpracujących z Policją w tym przedstawiciele Prokuratury, Sądu, Straży Pożarnej, Straży Miejskich i Gminnych. W trakcie uroczystości Komendant Stołeczny wręczył Krzysztofowi Grabce Wójtowi Gminy Michałowice brązowy medal za zasługi dla Policji.
„Żeby być dobrym managerem trzeba zdobywać doświadczenie. Nie można go zdobywać, w jednym miejscu. Pragnę podkreślić jedynym powodem zmiany na tym stanowisku jest uzyskanie nowych umiejętności w dowodzeniu i zarządzaniu ludźmi przez obydwu Komendantów.” – tak w swojej wypowiedzi gen. Dariusza Działo Dariusz Działo uzasadnił decyzję zmian na stanowiskach komendantów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst