Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zmiana harmonogramu dyżurów aptek w Pruszkowie od 3 czerwca 2013 r.

Bezpieczeństwo

Od 3 czerwca 2013 roku nastąpi zmiana w harmonogramie dyżurów aptek na terenie miasta Pruszkowa.

Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwałą nr XXV/271/2013 z 23 kwietnia 2013 r. dokonała zmiany dotychczas obowiązującego harmonogramu dyżurów aptek przyjętego Uchwałą
Nr XXI/228/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, zmienioną uchwałą nr XXIII/255/2013 z 12 lutego 2013 r..
Wprowadzona zmiana dotyczy wyłącznie dyżuru aptek na terenie miasta Pruszkowa, w którym od 3 czerwca 2013 r. do 5 stycznia 2014 r. całodobowy dyżur w porze nocnej w dni powszednie, a także w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, będzie pełniła Apteka przy ul. Armii Krajowej 44 w Pruszkowie.

Harmonogram dyżurów aptek na terenie pozostałych gmin Powiatu Pruszkowskiego pozostaje bez zmian.

Harmonogram dyżurów aptek obowiązujący od 3 czerwca 2013 r. do 5 stycznia 2014 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst