Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-294/16/
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016 /BR-295/16/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-296/16/.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-297/16/.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 317/1 oraz 331/1 z obrębu Moszna-Wieś gm. Brwinów /BR-298/16/.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski  /BR-299/16/.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 /BR-300/16/.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-302/16/.
 13. Informacja Nr 22/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 11 października 2016 r.
  do 15 listopada 2016 r. /BR-301/16/.
 14. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 16. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                         

Przewodnicząca Rady

Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst