Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXVI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXVI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-280/16/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016 /BR-281/16/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie /BR-282/16/.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /BR-283/16/.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 /BR-284/16/.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Pruszkowskiego /BR-285/16/.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-287/16/.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-288/16/.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-289/16/.
 14. Informacja Nr 21/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 września 2016 r.
  do 10 października 2016 r. /BR-286/16/.
 15. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst