Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu

Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

Od stycznia 2016 r. w Powiecie Pruszkowskim dostępna jest bezpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstały miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Punkty są otwarte w Pruszkowie, Piastowie, Raszynie oraz Opaczy Kolonii (gmina Michałowice). Pomoc prawna w założeniu jest udzielana w każdym z tych miejsc przeciętnie pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie.

Kto będzie mógł skorzystać z bezpłatnej pomocy?

Z porad mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby powyżej 65. roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, a także ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby najuboższe.

Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń
społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa jest również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmuje udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Punkty, w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

Opacz Kolonia, gmina Michałowice, ul. Ryżowa 90
Poniedziałek: 13.00 – 16.00
Wtorek: 16.00 – 20.00
Środa: 8.00 -11.00
Czwartek: 8.00-13.00
Piątek: 14.00 – 19.00

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20
Poniedziałek: 12.00 – 16.00
Wtorek: 14.00 – 18.00
Środa: 9.00 – 13.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Piątek: 14.00 – 18.00

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek: 16.00 – 20.00
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 16.00 – 20.00
Piątek: 16.00 – 20.00

Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, w których porad udzielają radcowie prawni, adwokaci,
doradcy podatkowi, a także osoby z wykształceniem prawniczym, posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4 – FUNDACJA POMOC PRAWNA RODZINIE
Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek: 9.00 – 13.00
Środa: 14.00 – 18.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Pruszków, ul. Promyka 24/26 – FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek: 10.00 – 14.00
Środa: 10.00 – 14.00
Czwartek: 14.00 – 18.00
Piątek: 8.00 – 12.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11 – STOWARZYSZENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH
Poniedziałek: 12.00 – 16.00
Wtorek: 14.00 – 18.00
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 14.00 – 18.00
Piątek: 10.00 – 14.00

POBIERZ ULOTKĘ

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst