Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Apel o odśnieżanie chodników!

Aktualności

Starosta Pruszkowski przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 05, poz. 236 z późn. zm.).

Stan nawierzchni chodników w wielu miejscach wskazuje na nierealizowanie ustawowej powinności. Efektem tego są zalegające zaspy śniegu, co powoduje znaczne utrudnienia dla pieszych i stwarza możliwość wystąpienia wypadków. Dlatego prosimy o właściwe utrzymanie stanu chodników w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst