Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

Aktualności

W Powiecie Pruszkowskim powstanie zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami oraz jego integrację z systemem wojewódzkim.

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski i Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski 13 września br. podpisali umowę na dofinansowanie powyższego projektu. Wniosek złożony został w ramach działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 408 950,00 zł z czego Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie 293 000,00 zł. Wkład Powiatu to 115 950,00 zł.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst