Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-265/16/
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-266/16/
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego do składu Powiatowej Rady Rozwoju. /BR-267/16/
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Pruszkowskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”. /BR-268/16/
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego prawa użytkowania. /BR-269/16/
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-271/16/
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-272/16/
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-273/16/
13. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie województwa (Powiatu Pruszkowskiego i Powiatu Grodziskiego) w roku 2015. /BR-274/15/
14. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pruszkowskiego w 2015 roku. /BR-275/15/
15. Informacja Nr 20/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 17 sierpnia 2016 r.do 14 września 2016 r. /BR-270/16/
16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
17. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
18. Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Dariusz Nowak

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst