Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zmiany w kursowaniu pociągów na linii grodziskiej

Aktualności

Remont przejść podziemnych na przystankach Warszawa Włochy i Warszawa Ursus spowoduje, od 20 września 2010 r., zmiany w kursowaniu pociągów. Prace potrwają 2 miesiące.

Konieczność remontu przejść podziemnych przy przystankach Warszawa Włochy, jak tłumaczą Polskie Linie Kolejowe, wynika ze złego stanu technicznego tych obiektów. Prace obejmą m.in. naprawę zewnętrznej betonowej konstrukcji obiektu, ułożenie nowej izolacji zewnętrznej i udrożnienie instalacji odwodnieniowej. Roboty będą prowadzone na obu przystankach jednocześnie i będą wymagały wyłączenia z ruchu jednego toru.

W związku z tym, w godzinach porannego szczytu, pociągi podmiejskie jadące w kierunku Warszawy będą miały priorytet. Podczas popołudniowego szczytu, priorytetowe będą z kolei kursy pociągów z Warszawy. W kierunku przeciwnym do priorytetowego pociągi będą kursowały w odstępach około jednej godziny. Na odcinku Warszawa Zachodnia – Odolany zostaną uruchomione składy wahadłowe Szybkiej Kolei Miejskiej. Dalej autobusy ZTM zawiozą pasażerów na przystanki: Warszawa Włochy i Warszawa Ursus. Na odcinku Warszawa Ursus – Grodzisk Mazowiecki również będą kursowały składy wahadłowe Kolei Mazowieckich. Ze względu na warunki techniczne na stacji Pruszków, pociągi SKM jadące z Warszawy po torach dalekobieżnych, będą musiały dojechać do Grodziska Mazowieckiego, gdzie będą zawracały. Składy SKM na odcinku Grodzisk Maz. – Pruszków kursowały będą bez pasażerów. W celu poprawy obsługi odcinka Grodzisk Maz. – Brwinów, część składów KM będzie do Warszawy Zachodniej docierało torami dalekobieżnymi.

Informacje o zmienionym rozkładzie jazdy pociągów, uruchomionej komunikacji autobusowej oraz zasadach korzystania z przejazdów znajdują się również na plakatach umieszczonych w pociągach SKM i KM oraz na stronach internetowych: Polskich Linii Kolejowych i Kolei Mazowieckich. Dostępne są również pod numerami telefonów: (22) 194-36, (22) 47-37-900 oraz (22) 194-84.

Na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia – Pruszków, w pociągach KM, honorowane będą wszystkie bilety z taryfy ZTM. Z kolei w autobusach zastępczych ZTM kursujących z Ursusa na Odolany, w pociągach SKM z Odolan do Warszawy Zachodniej oraz w pociągach SKM na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia – Pruszków, honorowane będą wszystkie bilety z taryfy KM.

W przyszłym roku, już bez zmian w organizacji ruchu kolejowego, PLK planuje remont części wewnętrznej przejść i przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych. Po przyszłorocznym remoncie przejścia mają się stać bardziej funkcjonalne i estetyczne.

Poniżej umieszczamy rozkłady jazdy Kolei Mazowieckich, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz komunikacji zastępczej funkcjonującej w czasie robót.

źródło: www.ztm.waw.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst