Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powszechny Spis Rolny 2010

Aktualności

Od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze spisowi rozpoczną pierwszy etap Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Dokonają obchodu przedspisowego, który ma na celu zapoznanie się rachmistrza z terenem oraz weryfikację istnienia gospodarstwa rolnego oraz danych o gospodarstwie.

Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. W całej Polsce Spis będzie przeprowadzany od 1 września do 31 października. Jest on pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz realizowanym w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich.

Dane zebrane w spisie rolnym:

– pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
– pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
– dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno -demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
– w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko

Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2010 znajduje się na

stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst