Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego

Aktualności

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. W wydarzeniu udział brali Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś.

Po wystąpieniu gospodarzy – władz szkoły i Starosty Pruszkowskiego- oraz odczytaniu listu od pary prezydenckiej głos zabrał Wojewoda Mazowiecki. Zdzisław Sipiera w swoim przemówieniu złożył najlepsze życzenia uczniom i nauczycielom. Edukacja i obronność to fundamenty każdego państwa, które chce się rozwijać i być stabilne – powiedział Wojewoda. Przypomniał również o potrzebie wsparcia szkół przez administrację publiczną – szkoła jest najważniejsza, my mamy pomagać i stabilizować.

Następnie Aurelia Michałowska wraz z Wojewodą oficjalnie rozpoczęli rok szkolny dzwoniąc na pierwszą lekcję. Uroczystość zakończyła się występami artystycznymi uczniów oraz zwiedzaniem placówki.

Na Mazowszu funkcjonuje ponad 3700 szkół, 552 to licea ogólnokształcące. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad nimi Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst