Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Umowa na odwodnienie ul. Warsztatowej podpisana

Aktualności

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski oraz Krzysztof Rymuza Wicestarosta podpisali 25 sierpnia umowę z konsorcjum firm „Stanisławem Bystrzyckim – INSBUD” i „Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafałem Bystrzyckim” na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich.

Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul.  Brzezińskiego z wylotem do rzeki Utraty w tym wykonanie kanałów deszczowych, przykanalików i wpustów deszczowych, studni rewizyjnych żelbetowych, wykonanie zbiornika retencyjnego, separatora substancji ropopochodnych, przepompowni oraz włączenia istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Łączniczek AK do projektowanego kanału deszczowego, a także włączeń w drogi gminne i w teren „szpitala kolejowego”. Wykonawca zobowiązany jest również do odtworzenia podbudowy i nawierzchni bitumicznej w miejscach prowadzonych robót. Termin zakończenia prac przewidziano na dzień 15 kwietnia 2018 r. Roboty zostaną poprzedzone wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.

Umowa opiewa na kwotę 2 787 427, 60 zł. Warto dodać, że Zarząd Powiatu otrzymał promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji tego zadania.

Warto podkreślić, że ciąg ulic Warsztatowa – Broniewskiego – Warszawska jest jednym z najbardziej zniszczonych znajdujących się na terenie Powiatu Pruszkowskiego, a co za tym idzie dużym wyzwaniem dla władz. To bardzo ważny szlak komunikacyjny łączący Pruszków i Piastów z Ursusem.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst