Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXIV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 30 sierpnia 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-251/16/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-252/16/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2016 oraz przedłożenia opinii
  i raportu. /BR-253/16/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji powiatowych zadań inwestycji drogowych na terenie Powiatu
  Pruszkowskiego. /BR-254/16/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. /BR-255/16/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-256/16/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na trzy lata. /BR-257/16/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Pruszkowskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”. /BR-258/16/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-261/16/
 14. Informacja Nr 19/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 czerwca 2016 r.
  do 16 sierpnia 2016 r. /BR-259/16/
 15. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst