Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXIV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 30 sierpnia 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-251/16/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-252/16/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2016 oraz przedłożenia opinii
  i raportu. /BR-253/16/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji powiatowych zadań inwestycji drogowych na terenie Powiatu
  Pruszkowskiego. /BR-254/16/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. /BR-255/16/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-256/16/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na trzy lata. /BR-257/16/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Pruszkowskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”. /BR-258/16/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-261/16/
 14. Informacja Nr 19/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 czerwca 2016 r.
  do 16 sierpnia 2016 r. /BR-259/16/
 15. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst