Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Kalejdoskop kompetencji

Aktualności, Edukacja i sport

Od września Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie przy ulicy Promyka, we współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk, rusza z realizacją kolejnego projektu współfinansowanego przez UE pt. „Kalejdoskop kompetencji”, w ramach programu RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Tym razem beneficjentami projektu jest 298 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 i Technikum – szkół wchodzących w skład Zespołu. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu umiejętności kluczowych uczestników zarówno z języka polskiego, angielskiego i matematyki, jak i przedmiotów przyrodniczych, a także nabycie przez nich podstawowej wiedzy praktycznej z zakresu programowania komputerowego.  Na uczniów czekają dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające, laboratoryjne, informatyczne, a także warsztaty psychoedukacyjne pogłębiające istotne umiejętności społeczne. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach o zróżnicowanym poziomie wsparcia, co zwiększy możliwości indywidualizowania pracy z uczniami, zgodnie z ich potrzebami. Nowoczesne, aktywne metody i formy pracy, zwiększona liczba ćwiczeń, a także pomoce i materiały dydaktyczne zakupione w ramach projektu, powinny przyczynić się do wzrostu istotnych kompetencji uczestników. Ma to zasadnicze znaczenie dla ich dalszego kształcenia, a w przyszłości – funkcjonowania w sferze społecznej i zawodowej.

Jest to już 4. projekt,  na realizację którego szkoła pozyskała fundusze unijne. Działania w ramach poprzednich projektów były skierowane do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  Dzięki dodatkowym zajęciom uczestnicy w znaczącym stopniu poprawili swoje umiejętności, zdobyli certyfikaty językowe i nowe kwalifikacje zawodowe. Miało to swoje przełożenie zarówno na wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, jak i na decyzje absolwentów  dotyczące dalszego kształcenia oraz sukcesy na rynku pracy. Dzięki realizacji tych projektów spełniły się marzenia o kształceniu młodzieży z szerokim wykorzystaniem multimediów i technik informacyjnych, specjalistycznych programów komputerowych oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu technicznego, pomiarowego i laboratoryjnego. Dziś w Zespole jest 16 pracowni wyposażonych w tablice multimedialne, rzutniki, ekrany i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Ani uczniowie, ani nauczyciele nie wyobrażają sobie lekcji bez możliwości ich ilustracji, prezentacji, ćwiczeń interaktywnych i korzystania z zasobów sieci, w tym portali przedmiotowych, filmotek oraz specjalnych programów. Taka infrastruktura pozwala na zwiększenie atrakcyjności zajęć i przyczynia się do większej efektywności pracy, co szczególnie uwidacznia się w wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst