Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju"

Aktualności

W dniu 8 grudnia br. w hotelu Venecia Palace pod Michałowicami odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu wzięła udział Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, placówek i firm, które wspierały działania PCPR w realizacji projektu.

Uczestnicy konferencji wraz z twórcami i animatorami podsumowali wyniki podjętych działań, skonfrontowali je z założonymi celami, a przy okazji podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do ich zrealizowania. Beneficjentami, czyli bezpośrednimi adresatami, było 75 mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego znajdujących się w sytuacji utrudnionego startu życiowego. 20 spośród nich, to wychowankowie placówek wychowawczych i rodzin zastępczych, pozostałe 55 to osoby niepełnosprawne uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej.

Projekt zakładał zrealizowanie cyklu przedsięwzięć mających na celu adaptację do samodzielnego, dorosłego życia beneficjentów programu. Przeprowadzono szereg indywidualnych kursów pozwalających zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe (w tym kursy prawa jazdy, księgowości komputerowej, fotografii cyfrowej, stylizacji, jęz. angielskiego oraz kurs przygotowawczy do matury). Uczestników programu objęto indywidualnym doradztwem zawodowym i psychologicznym oraz otoczono opieką zdrowotną. Przeprowadzono dodatkowo warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, kompetencji psycho-społeczno-zawodowych oraz doradztwa zawodowego. Beneficjenci brali również udział w szeregu atrakcyjnych imprez integracyjnych i rekreacyjnych.

Uzyskane efekty dały wyraźny dowód celowości obejmowania takimi działaniami młodzieży, której trudna sytuacja rodzinna, zdrowotna i społeczna ogranicza możliwości startu życiowego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst