Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Przedłużony termin składania propozycji do programu współpracy Powiatu z NGO

Aktualności, NGO

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie rozpoczęło konsultacje z organizacjami pozarządowymi na temat programu współpracy w roku 2017. W czerwcu odbyło się spotkanie organizacji z terenu całego powiatu zainteresowanych podjęciem się w przyszłym roku realizacji przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym przy wsparciu dotacyjnym ze strony Powiatu.

Na pierwszym spotkaniu ustalono warunki i zakresy tematyczne możliwych działań organizacji oraz termin składania propozycji. Uzgodniony termin zgłoszeń upływa 15 lipca br. Jednak ze względu na prośby organizacji, termin ten zostaje przesunięty i wnioski można składać do końca lipca br.
Ważne, aby we wnioskach, obok wysokości wnioskowanej sumy, pojawiła się też krótka informacja o planowanym zadaniu i dacie jego realizacji.
W razie pytań prosimy o kontakt:
Renata Białoszewska – tel. 22 738 14 58, e-mail: rbialoszewska@powiat.pruszkow.pl
Olgierd Lewan – tel. 22 738 14 12, e-mail: olewan@powiat.pruszkow.pl

Zgłoszenia te będą podstawą do zbudowania programu współpracy Powiatu z organizacjami oraz określenia wysokości budżetu niezbędnego do wsparcia tych działań w roku 2017. Budżet ten będzie rozdysponowany na wsparcie działań społecznych drogą ogłaszanych przez Powiat otwartych konkursów ofert składanych przez zainteresowane tego typu współpracą organizacje.
Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe powinny się wpisywać w tematy kierunkowe: Turystyka; Administracja publiczna; Oświata i wychowanie; Ochrona zdrowia; Pomoc społeczna; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Kultura fizyczna i sport; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz zadania w zakresie polityki społecznej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst