Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Kula Doskonałości dla Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, NGO

Na wniosek Zarządu Koła PSOUU w Pruszkowie Kapituła Odznaczeń Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przyznała dla Powiatu Pruszkowskiego Dyplom Honorowy wraz z statuetką – Kulą Doskonałości.

Jest to odznaczenie ustanowione w 1998 roku dla władz samorządowych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Kula Doskonałości jest rzeźbą ceramiczną posadowioną na drewnianym postumencie, złożoną z dwóch półkul dążących do zbliżenia, które symbolizują władzę samorządową wraz z lokalnymi podmiotami oraz zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, czyli organizacje pozarządowe. Kule Doskonałości wykonywane są przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Koła PSOUU.

Zarząd Koła PSOUU w Pruszkowie doceniając zaangażowanie Powiatu Pruszkowskiego w remont i rozbudowę budynku przy ul. 3 Maja 56 A w Pruszkowie przeznaczonego na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” oraz wszelkie dotychczasowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych nakierowane na tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych intelektualnie w tok normalnego życia oraz zapewnienie wsparcia dla ich rozwoju i funkcjonowania przekazał to wyróżnienie na ręce Maksyma Gołosia Starosty Pruszkowskiego i Marii Makowskiej Przewodniczącej Rady Powiatu podczas sesji Rady Powiatu w dniu 28 czerwca.

kulA

KULA2

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst