Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017

Aktualności

W 2017 roku, w związku z przeprowadzonym na zlecenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego badaniem opinii mieszkańców, nastąpiła konieczność aktualizacji programu rozwoju Powiatu, zwanego Strategią. W dniu 24 kwietnia 2018 roku Rada Powiatu przyjęła program rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017”.

Zrzut ekranu 2018-06-27 o 14.55.27Do współpracy przy opracowaniu dokumentu Starostwo zatrudniło firmę doradczą, która w toku działań przeprowadziła szereg spotkań i intensywnych sesji strategicznych. Powstały dokument jest owocem intensywnej pracy ponad dwustuosobowego zespołu przedstawicieli Starostwa, instytucji powiatowych oraz gminnych, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z terenu naszego Powiatu. Głównym celem sporządzania nowej strategii było przygotowanie koncepcji spójnej z założeniami programów i strategii rozwojowych przyjętych przez samorządy gminne, z którymi Powiat współpracuje w celu zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków życia i wszechstronnego rozwoju.

Pobierz Strategię Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst