Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Gorące lato organizacji pozarządowych

Aktualności, NGO

Przedwakacyjne tygodnie tradycyjnie są okresem wytężonych działań dla organizacji pozarządowych. W tym roku szczególnie, z uwagi na udział organizacji w programie „Powiat dla Społecznie Aktywnych” ogłoszonym przez Starostę Pruszkowskiego Maksyma Gołosia. W poniedziałek 20 czerwca w siedzibie Starostwa odbyły się aż dwa spotkania organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.

Od godz. 17.00 ponad dwudziestu społeczników zainteresowanych zgłoszeniem tematów do powiatowych konkursów dotacyjnych dyskutowało nad planami swoich działań w roku 2017 i związanymi z ich realizacją potrzebami finansowymi, które mogły by uzyskać wsparcie z przyszłorocznego budżetu powiatowego. Zgodnie z zapowiedzią Starosty na marcowym I Powiatowym Kongresie Organizacji ustalenie wysokości przyszłorocznego budżetu przewidzianego na wspieranie działań społecznych odbędzie się w oparciu o wcześniejsze konsultacje z organizacjami na temat planowanych przez nie przedsięwzięć oraz potrzeb ich finansowego dotowania. Sobotnie spotkanie organizacji otworzyło debatę na te tematy. Rozmawiano m.in. o optymalizacji modelu ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów dla organizacji pozarządowych. Swoje pomysły na zadania i propozycje tematów otwartych konkursów ofert, wraz z określeniem wysokości niezbędnego dofinansowania, będą mogły organizacje składać do dnia 15 lipca br.

Zaraz po tym spotkaniu – o godz. 18,00 salę konferencyjną Starostwa po raz kolejny zajęła powiatowa Akademia Społecznie Aktywnych. Tym razem temat wiodący szkolenia brzmiał: „Stowarzyszenie, Fundacja, Kooperatywa… wybierz formę działalności dla siebie” i skierowany był przede wszystkim do młodych organizacji oraz osób dopiero planujących rozwinięcie działalności społecznej. Spotkanie miało charakter warsztatowy i pozwoliło uczestnikom zapoznać się z zasadami powoływania różnego typu organizacji społecznych, formami ich działania oraz różnicami pomiędzy nimi. Szkolenie prowadziła p. Monika Chrzczonowicz – doradczyni w Informatorium dla Organizacji Pozarządowych.
Szkolenie to było ostatnim przedwakacyjnym wspólnym spotkaniem organizacji z terenu powiatu. W trakcie miesięcy wakacyjnych zainteresowane organizacje będą mogły uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach (w każdy czwartek), a kolejne wspólne spotkanie szkoleniowe w ramach Akademii Społecznie Aktywnych odbędzie się w pierwszy poniedziałek powakacyjny – 5 września.

DSC_1337 DSC_1341

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst