Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Gorące lato organizacji pozarządowych

Aktualności, NGO

Przedwakacyjne tygodnie tradycyjnie są okresem wytężonych działań dla organizacji pozarządowych. W tym roku szczególnie, z uwagi na udział organizacji w programie „Powiat dla Społecznie Aktywnych” ogłoszonym przez Starostę Pruszkowskiego Maksyma Gołosia. W poniedziałek 20 czerwca w siedzibie Starostwa odbyły się aż dwa spotkania organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.

Od godz. 17.00 ponad dwudziestu społeczników zainteresowanych zgłoszeniem tematów do powiatowych konkursów dotacyjnych dyskutowało nad planami swoich działań w roku 2017 i związanymi z ich realizacją potrzebami finansowymi, które mogły by uzyskać wsparcie z przyszłorocznego budżetu powiatowego. Zgodnie z zapowiedzią Starosty na marcowym I Powiatowym Kongresie Organizacji ustalenie wysokości przyszłorocznego budżetu przewidzianego na wspieranie działań społecznych odbędzie się w oparciu o wcześniejsze konsultacje z organizacjami na temat planowanych przez nie przedsięwzięć oraz potrzeb ich finansowego dotowania. Sobotnie spotkanie organizacji otworzyło debatę na te tematy. Rozmawiano m.in. o optymalizacji modelu ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów dla organizacji pozarządowych. Swoje pomysły na zadania i propozycje tematów otwartych konkursów ofert, wraz z określeniem wysokości niezbędnego dofinansowania, będą mogły organizacje składać do dnia 15 lipca br.

Zaraz po tym spotkaniu – o godz. 18,00 salę konferencyjną Starostwa po raz kolejny zajęła powiatowa Akademia Społecznie Aktywnych. Tym razem temat wiodący szkolenia brzmiał: „Stowarzyszenie, Fundacja, Kooperatywa… wybierz formę działalności dla siebie” i skierowany był przede wszystkim do młodych organizacji oraz osób dopiero planujących rozwinięcie działalności społecznej. Spotkanie miało charakter warsztatowy i pozwoliło uczestnikom zapoznać się z zasadami powoływania różnego typu organizacji społecznych, formami ich działania oraz różnicami pomiędzy nimi. Szkolenie prowadziła p. Monika Chrzczonowicz – doradczyni w Informatorium dla Organizacji Pozarządowych.
Szkolenie to było ostatnim przedwakacyjnym wspólnym spotkaniem organizacji z terenu powiatu. W trakcie miesięcy wakacyjnych zainteresowane organizacje będą mogły uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach (w każdy czwartek), a kolejne wspólne spotkanie szkoleniowe w ramach Akademii Społecznie Aktywnych odbędzie się w pierwszy poniedziałek powakacyjny – 5 września.

DSC_1337 DSC_1341

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst