Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Już od tygodnia trwają prace związane z przebudową drogi nr 3111W

Aktualności

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski podpisał umowę na wykonanie modernizacji drogi nr 3111W, a dokładnie na realizację ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie.

Termin ukończenia zadania planowany jest na dzień 14 sierpnia. Koszt przebudowy wynosi 3 120 510 zł z czego środki pozyskane pochodzące z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″ na rok 2016 od Wojewody Mazowieckiego wynoszą 50 % kosztu inwestycji, ok 12,5 % pokrywa Gmina Brwinów, a resztę Powiat.

W zakres przebudowy wchodzi modernizacja drogi na odcinku  od miejscowości Moszna do wiaduktu nad autostradą oraz od wiaduktu do mostu na Zimnej Wodzie.
Roboty obejmują przebudowę konstrukcji i nawierzchni jezdni, budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej, budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej, odtworzenia rowów przydrożnych, remont i wymianę przepustów oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst