Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rozbudowa ul. Lipowej w Pruszkowie

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 13.06.2016 r. wydał decyzję nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Lipowej w Pruszkowie w zakresie: przebudowy jezdni, przebudowy skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej, budowy chodnika, budowy ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej, budowy zatok postojowych, przebudowy i budowy zjazdów, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia, przebudowy sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i SN, przebudowy sieci telekomunikacyjnej (wraz z rozbiórką nieczynnych odcinków tej sieci), budowy kanału technologicznego, rozbiórki kolidujących ogrodzeń oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją na działkach nr ew.: 193/5, 182/3, 193/1, 193/2, 234, 191/1, 191/2, 128 (128/1, 128/2), 261/3, 127, 253/2, 122/9, 121/5, 121/1, 181/3, 181/4, 204, 164, 190/14, 144, 143, 139, 138/1, 129,192/2, 192/3, 281/8, 255/2, 255/3 – obręb 22; dz. nr ew.: 204/4, 219/18, 219/17, 219/16, 219/15, 219/14, 219/13, 219/12, 219/11, 219/10, 219/6, 219/4, 219/2, 215/1 (215/2, 215/3), 218/18, 204/2, 205, 220/32, 206/1, 207, 208, 220/49, 210, 209, 154/19, 362, 361, 154/17, 221/8 – obręb 23 w Pruszkowie.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z decyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorekpiątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32.

pobierz obwieszczenie

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst