Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski pozyskał prawie 2 miliony złotych

Aktualności

Zostaliśmy zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 1 898 400,00 zł i obecnie oczekujemy na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim”. Wniosek złożony został w ramach poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Projekt zakłada uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w celu rozpoczęcia świadczenia usług publicznych przez Powiat Pruszkowski na rzecz jego mieszkańców oraz przedsiębiorców za pomocą internetu. Do wdrożenia w ramach projektu zaplanowano odpowiednią liczbę  e-usług publicznych, kluczowych z punktu widzenia usprawnienia działań administracji publicznej, realizujące ideę przyjaznego, otwartego i nowoczesnego urzędu.
Wartość projektu wynosi 2 423 900,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR 80% to 1 898 400,00 zł a koszt własny 474 600,00 zł. Dodatkowo Powiat Pruszkowski pokryje ze środków własnych koszty niekwalifikowane w wysokości 50 900,00 zł za szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników oraz promocję w mediach.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst