Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 24 maja o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

 

Proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród dla laureatów eliminacji powiatowych XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ”W trosce o nasze bezpieczeństwo”.
 5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Informacja Nr 17/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 13 kwietnia 2016 r.
  do 11 maja 2016 r. /BR-217/16/
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-218/16/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego. /BR-219/16/
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-220/16/
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-224/16/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-221/16/
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok – po korekcie. /BR-222/16/
 13. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia za 2015 rok. /BR-186/16/
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok. /BR-223/16/
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2015 /BR–196/16/ oraz udzielonej pomocy publicznej w 2015 roku. /BR–216/16/
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 

Dariusz Nowak

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst