Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie  serdecznie zaprasza osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą w tym zawodową lub niezawodową bądź prowadzić rodzinny dom dziecka.
Wszystkie osoby zainteresowane sprawowaniem opieki zastępczej zapraszamy do kontaktu z pracownikami  Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie  dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.
Szczegółowych informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej udzielają pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie ul. Drzymały 30(budynek Starostwa, wejście C, II piętro), tel. 22 738 15 02.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst