Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Punkt informacyjno – konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Aktualności

PUNKT INFORMACYJNO – KOSULTACYJNY

DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W związku z realizacją zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017 w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie funkcjonuje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informację oraz wsparcie mogą uzyskać wszyscy mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego doświadczający przemocy w rodzinie lub chcący dowiedzieć się więcej na temat zjawiska przemocy.

Z konsultacji psychologicznych oraz prawnych mogą również skorzystać pracownicy socjalni Powiatowych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny działa w sobotę w godzinach 9.00 – 14.00 w następujących dniach: 21.05.2016r.; 18.06.2016r.; 17.09.2016r.; 22.10.2016r.; 19.11.2016r.; 17.12.2016r.

W trakcie trwania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie dyżur będą pełnić następujący specjaliści: terapeuta, psycholog, pedagog, pracownik socjalny i radca prawny. Wizyty u specjalistów są bezpłatne.

W celu skorzystania z konsultacji prośba o dokonanie zapisu telefonicznego pod numerem 22 753 45 56

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst