Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski – przekaże 200 000 zł dla Powodzian

Aktualności

W związku z powodzią, która nawiedziła całą Polskę, Rada Powiatu Pruszkowskiego w dniu 26 maja 2010 r. na XXXVI sesji podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł, powiatowi dotkniętemu klęską powodzi, położonemu na terenie Województwa Mazowieckiego. Pieniądze zostaną przekazane z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zwróciła się do Związku Powiatów Polskich o listę powiatów najbardziej dotkniętych przez powódź z terenu Województwa Mazowieckiego. Po otrzymaniu listy i wybraniu najbardziej poszkodowanego powiatu, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podpisze odpowiednie porozumienie w tej sprawie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst