Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

APEL STOP pożarom traw!

Aktualności

W związku z co roku powtarzającym się problemem wypalania traw na terenie powiatu pruszkowskiego, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie zwracają się z apelem – STOP pożarom traw!

Wiosna to okres w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków, powstających w większości wskutek lekkomyślnych podpaleń. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźnienia i oczyszczenia gleby.

Jest to całkowicie błędne i złudne myślenie !!!

         W rzeczywistości wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się, a do atmosfery dostają się trujące związki szkodliwe dla ludzi i zwierząt. W pożarach traw giną zwierzęta domowe, leśne, a także ptactwo, owady i gryzonie.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone, łatwo ulegają zapaleniu i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga wiatr, a każda zmiana jego kierunku potęguje zagrożenie dla otoczenia.

CO ROKU W POŻARACH TRAW GINĄ PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY I KU PRZESTRODZE SAMI PODPALACZE !!!

NIE WARTO RYZYKOWAĆ – JEDNA NIEODPOWIEDZIALNA DECYZJA MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTRATY CAŁEGO DOROBKU, A NAWET ŻYCIA ! ! !

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów które najczęściej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie łąk, nieużytków rolnych i upraw rolniczych. Ogień z palących się łąk czy nieużytków przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególne groźne dla osób znajdujących się w pobliżu z uwagi na jego toksyczne działanie. Dym powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulegają podziemne warstwy torfu, które mogą sięgać nawet do kilkunastu metrów głębokości. Są to pożary długotrwałe, kosztowne i wyjątkowo trudne do ugaszenia.

Pożary nieużytków z uwagi na trudne warunki terenowe i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych generując olbrzymie koszty akcji gaśniczych.

UWAGA!                            

Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk , czy nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność podpalaczy nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni by ratować ludzkie życie!

      

WYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ PRAWNIE NIEDOZWOLONE! ! !

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje np. kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł.

PAMIĘTAJMY ! STOP – pożarom traw ! ! !                                                    

Opracowanie:

KP PSP w Pruszkowie

Wydział kontrolno-rozpoznawczy i organizacyjny

Plakat A3 ,,Stop pożarom traw''

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst