Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Płatności bezpośrednie za 2016 rok

Aktualności

KOMUNIKAT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:

16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub przez internet za pomocą aplikacji e-wniosek.

Złożenie wniosku do dnia 16-05-2016 roku gwarantuje przyznanie płatności w pełnej wysokości. Złożenie wniosku po dniu 16-05-2016 roku skutkuje nałożeniem sankcji opóźnieniowych. Za każdy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku, kwota należnych płatności będzie pomniejszana o 1 %. Ostatecznym terminem składania wniosków jest dzień 10 czerwca 2016 roku.

Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy.

Informacja dotycząca godzin pracy Biura Powiatowego:

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

Harmonogram pracy w dniach 13-16 maja 2016 roku

13 maja 2016 r. (piątek) 7:30 – 22:00

14 maja 2016 r. (sobota) 7:30 – 14:00

16 maja 2016 r. (poniedziałek) 7:30 – 22:00

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst