Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Aktualności

Powiat Pruszkowski otrzymał dotację od Wojewody Mazowieckiego na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Koszt całkowity projektu wynosi 73.100,00 zł, wkład własny 14.620,00 zł, kwota wnioskowana z Priorytetu 3 – 58.480,00 zł. Dotację na zakup książek otrzymały następujące szkoły:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie – 15.000,00 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie – 15.000,00 zł.

3. Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie – 3.100,00 zł.

4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie – 5.000,00 zł.

5. Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie – 5.000,00 zł.

6. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie – 5.000,00 zł.

7. Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie – 5.000,00 zł.

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie – 5.000,00 zł.

9. Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie – 15.000,00 zł.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst