Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

W zespole Szkół im. F. Nansena nadano kolejne szkolne stopnie wojskowe

Aktualności

W Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie prowadzone są klasy o profilu mundurowym. Na koniec każdego semestru na wniosek płk. Marka Roguskiego oraz rozkazem Reginy Radziszewskiej dyrektora szkoły nadaje się uczniom szkolne stopnie wojskowe (szeregowy, starszy szeregowy, kapral, plutonowy oraz sierżant).

W tym roku stopień Starszego Szeregowego Kadeta otrzymało 20 uczniów, na stopień Kaprala Kadeta awansowało 2 uczniów, stopień Plutonowego wypracowało 4 uczniów, a na stopień Sierżanta Kadeta zasłużyły 2 uczennice.

Wszystkim gratulujemy awansu!

Warto podkreślić, że Szkoła współpracuje z Warszawskim Towarzystwem Strzeleckim – pozarządową organizacją społeczno-wychowawczą nawiązującą do patriotycznych wartości organizacji strzeleckiej założonej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Klasy mundurowe, poza nauczaniem ogólnokształcącym oraz przygotowaniem do matury, przez trzy (liceum) lub cztery (technikum) lata przygotowywane są do pracy w służbach mundurowych. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania dodatkowego regulaminu klas mundurowych. Reguluje on między innymi przyznawanie stopni. Wszyscy uczniowie klas mundurowych stanowią korpus kadetów. Awans na kolejne stopnie jest wynikiem wysiłku ucznia włożonego w swój rozwój naukowy i społeczny.

20_04 (5)

20_04 (13)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst