Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 26 kwietnia o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Informacja Nr 16/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 10 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. /BR-203/16/
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-204/16.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-205/16/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-206/16/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. /BR-207/16/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego. /BR-208/16.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-209/16/.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. /BR-210/16/.
 13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2015. BR-211/16/.
 14. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pruszkowskiego za 2015 rok. /BR-212/16/.
 15. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. /BR-213/16/
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 1. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst