Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 22 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Informacja Nr 15/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 11 lutego 2016 r.
  do 9 marca 2016 r. /BR-187/16/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-188/16/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
  SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2015 r. /BR-189/16/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. /BR-190/16/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. /BR-191/16/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. /BR-192/16/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. /BR-193/16/
 12. Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2015. /BR-194/16/
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2013 – 2015. /BR-195/16/
 14. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 16. Zamknięcie obrad.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst