Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Robocze spotkanie dotyczące muzeum Dulagu

Aktualności

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 17 maja 2010 r. odbyło się pierwsze, robocze spotkanie z kombatantami, dotyczące Muzeum Dulag 121.

W spotkaniu udział wzięli: Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, Andrzej Królikowski Wiceprezydent Pruszkowa, Paweł Ukielski Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Joanna Bojarska – Syrek Dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Piotr Śliwowski – Szef Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego, Adam Misiorowski – projektant budynku Muzeum Dulag 121oraz przedstawiciele wszystkich związków kombatanckich z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Na spotkaniu została podana data uroczystego otwarcia muzeum, która została ustalona na dzień 1 października 2010 r. Podczas ożywionej dyskusji zastanawiano się wspólnie z obecnym na spotkaniu prof. Marianem Drozdowskim z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk nad sposobami gromadzenia dokumentacji dotyczącej obozu i sposobach dotarcia do nieznanych informacji o losach ludzi, którzy pomagali obecnym w obozie jeńcom. Wszyscy jednogłośnie ustalili, że muzeum oprócz upamiętnienia gehenny 650 tysięcy Warszawiaków wypędzonych ze swojego miasta po upadku Powstania Warszawskiego, powinno pokazywać ducha i ofiarność społeczeństwa Pruszkowa i okolicznych miejscowości i dawać świadectwo wielkiego heroizmu lokalnej społeczności w tych bardzo trudnych czasach.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst