Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat dla społecznie aktywnych

Aktualności, NGO

W sobotę 5 marca br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbył się I Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego pn. „Powiat dla społecznie aktywnych”. Na zaproszenie Starosty, Maksyma Gołosia prawie 100 przedstawicieli organizacji i ruchów społecznych z terenu całego powiatu dyskutowało nad pomysłami na rozwijanie aktywności społecznej. Zainaugurowano nowy program Starostwa Powiatowego pn. „Powiat Społecznie Aktywny”.

Awizowane w zaproszeniach na Kongres hasło szerokiego otwarcia samorządu powiatowego na współpracę z organizacjami społecznymi zelektryzowało środowisko społeczników we wszystkich gminach. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw nieformalnych z nadziejami na „nowe otwarcie” stawili się licznie i aktywnie brali udział w dyskusji. Uczestnicy z dużym zadowoleniem przyjęli ogłoszenie Programu „Powiat Społecznie Aktywny”, który zakłada znaczną intensyfikację działań Starostwa Powiatowego na rzecz rozwijania komunikacji społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspierania rodzących się społecznych inicjatyw.

Jednym z głównych elementów Programu jest powołanie „Akademii Społecznie Aktywnych” – cyklu warsztatów i szkoleń dla społeczników i liderów organizacji. W ramach comiesięcznych spotkań Akademii będzie można dowiedzieć się m.in. jak pozyskiwać środki finansowe na społeczną działalność, jak tymi środkami gospodarować, jak promować swoje inicjatywy, jak pozyskiwać sojuszników w działaniach i wolontariuszy do współpracy. Prowadzone przez fachowców i praktyków spotkania Akademii mają dać uczestnikom kompendium wiedzy potrzebnej do rozwijania społecznej działalności – zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i w ramach nieformalnych inicjatyw obywatelskich.

Podczas Kongresu dyskutowano również nad bieżącymi problemami, z którymi boryka się środowisko organizacji pozarządowych oraz możliwościami ich pokonywania. Omawiano szereg nowych pomysłów i inicjatyw, zarówno tych proponowanych przez Starostwo Powiatowe, jak i tych zgłaszanych przez organizacje. Dyskutowano o możliwych sposobach popularyzacji przekazywania przez mieszkańców powiatu 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego. Rozważano też m.in. włączenie się Powiatu w Projekt „Naprawmy To”, który pozwala mieszkańcom na bezpośrednie, internetowe zgłaszanie problemów wymagających pilnej interwencji władz samorządowych. Uczestnicy zapoznali się również z harmonogramem planowanych w tym roku konkursów dotacyjnych ogłaszanych przez Starostwo.

Kongres zakończyły warsztaty na temat konsultacji społecznych prowadzone przez warszawską Fundację Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

– To wspaniała inicjatywa i wygląda na faktyczne włączenie przez Starostę „zielonego światła” dla działalności społecznej – można było usłyszeć w kuluarach od uczestników Kongresu po jego zakończeniu.

DSC_7829DSC_780920160305_131458_resizedDSC_7805

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst