Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności

Podobnie jak w zeszłym roku zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wybór imprez związanych z uroczystościami na naszym terenie jest bardzo bogaty.

Jednym z ciekawszych punktów obchodów jest wydarzenie poetycko – muzyczne, które odbędzie się 6 marca o godz. 19.00 w kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie. Oparte jest na oryginalnych utworach śpiewanych przez partyzantów do znanych melodii. W koncercie udział wezmą aktorzy: Radosław Pazura i Dariusz Kowalski, wokaliści Teatru Muzycznego Od Czapy, pod kierownictwem muzycznym Lidii i Marcina Pospieszalskich oraz zespół CzapoBa, złożony ze znakomitych muzyków: Dariusza Budkiewicza (De Press, Armia), Dariusza Bafeltowskiego, Nikodema Pospieszalskiego, Mikołaja Pospieszalskiego, Marcina Pospieszalskiego, Juliana Czaporowskiego. Gościnnie wystąpi Jan Trebunia-Tutka z zespołem Jazgot.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Muzeum Dulag 121 przygotowało również szereg imprez. 5 marca o godz. 15.00 w siedzibie muzeum odbędzie się wykład „Na tropach zbrodni komunistycznych”, który wygłosi dr Tomasz Łabuszewski z Instytutu Pamięci Narodowej, a 12 marca o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, przy ul. Kościuszki 41 odbędzie się koncert poetycko-muzyczny „Powrót Wyklętych”, oparty na wierszach Przemysława Dakowicza z tomu „Łączka” ku czci „Żołnierzy Wyklętych”. Ponadto Muzeum Dulag 121 przygotowało specjalne lekcje muzealne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny – Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Nasze obchody są hołdem złożonym „Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.” – ustawa z 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Wybór daty 1 marca nie jest przypadkowy. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (cywilno-wojskowej organizacji antykomunistycznej powstałej na bazie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj) – Łukasza Cieplińskiego i jego 6 współpracowników, tworzących ostatnie kierownictwo tej organizacji.

Akcje większości oddziałów podziemia antykomunistycznego były wymierzone w oddziały zbrojne UB, KBW, MO. Największym oddziałem prowadzącym tego rodzaju działania była 6 Wileńska Brygada (WiN). „Żołnierze Wyklęci” prowadzili swoje działania m.in. na Podlasiu, Białostocczyźnie, Podhalu, Lubelszczyźnie, ale także w okolicach Radomska, Kielecczyźnie czy na Śląsku Cieszyńskim. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Lalek” – zginął w walce w październiku 1963 roku.

Polityka władz komunistycznej Polski wobec „Żołnierzy Wyklętych” była bezwzględna i okrutna. Bezprawnie osądzani i skazywani na śmierć lub wieloletnie wyroki więzienia zostali dodatkowo usunięci poza margines społecznej pamięci poprzez propagandowe oczernianie.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania „Solidarności” – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia – w 1945 – działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji politycznej. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi zaangażowanych w walkę z systemem komunistycznym.

Cześć i chwała bohaterom!

na podstawie www.wykleci.ipn.gov.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst