Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obrońcy drzew przy WKD u Starosty Pruszkowskiego

Aktualności, NGO

18 lutego Starosta Pruszkowski, Maksym Gołoś spotkał się z przedstawicielami organizacji społecznych – liderami społecznego ruchu obrony drzew przy WKD. Ustalono wspólny plan dalszych działań zmierzających do zmiany przepisów ustawowych, na które powołują się urzędnicy kolejowi motywując wydany przez siebie nakaz wycinki drzew.

Wydana wiosną ubiegłego roku decyzja Urzędu Transportu Kolejowego nakazująca Warszawskim Kolejom Dojazdowym wycinkę drzew i wszelkiej roślinności w promieniu 15 metrów po obu stronach torowiska wzdłuż całej linii, wzbudziła ogromne oburzenie wśród mieszkańców gmin leżących przy trasie WKD. Apele i protesty kierowane m.in. do Ministra Ochrony Środowiska, Ministra Infrastruktury i Rzecznika Praw Obywatelskich, sygnowało 40 lokalnych i regionalnych organizacji społecznych, a protest zamieszczony na uruchomionej przez społeczników stronie www.kolejnadrzewa.pl podpisało ponad 4 tysiące indywidualnych mieszkańców. Warto przypomnieć, że samorząd powiatu pruszkowskiego jako pierwszy wsparł społeczne protesty – już sierpniu ubiegłego roku Rada Powiatu wystosowała oficjalne stanowisko bardzo krytycznie odnoszące się do decyzji Urzędu Transportu Kolejowego. Podobnie wypowiedziała się Rada Miasta Pruszkowa i kolejno pozostałe samorządy. Wspólne, krytyczne stanowisko w tej sprawie wydali również prezydent i burmistrzowie wszystkich miast i gmin przez które przebiega linia WKD.

Społeczne i samorządowe protesty przyniosły efekt w postaci odroczenia o dwa lata terminu wykonania decyzji o wycince, a w tym czasie oczekiwana jest zmiana przepisów ustawowych umożliwiająca Urzędowi Transportu Kolejowego formalne wycofanie kontrowersyjnej decyzji. Wszystko zależy więc obecnie od tempa i zakresu ministerialnych prac nad zmianą przepisów ustawowych. I to w tej właśnie sprawie, by ustalić wspólne kierunki dalszych działań, Starosta Pruszkowski spotkał się z liderami społecznej akcji „Ratujmy drzewa przy WKD”.

Uzgodnione wspólnie stanowisko zakłada, że o ile celowe jest doprowadzenie do usunięcia drzew chorych i rzeczywiście potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego, o tyle niedopuszczalne było by wycinanie drzew zdrowych, stanowiących naturalny, przyrodniczy pas ochronny i krajobrazowy. Starosta Maksym Gołoś zadeklarował wsparcie takiego stanowiska możliwymi do przeprowadzenia działaniami Starostwa Powiatowego, a także kontynuację swoich starań o przyspieszenie prac nad nowelizacją przepisów ustawowych i dopuszczenie do udziału w tych pracach przedstawicieli społecznego ruchu obrońców drzew przy WKD.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst