Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 23 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Ślubowanie Radnej Moniki Sawickiej
 5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Informacja Nr 14/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 3 grudnia 2016 r.
  do 10 lutego 2016 r. /BR-166/16/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie pruszkowskim na lata 2016-2017”. /BR-167/16/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018”.
  /BR-168/16/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miastu Pruszków, na czas nieoznaczony, nieruchomości położonych w Pruszkowie. /BR-169/16/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. /BR-170/16/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-171/16/
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016. /BR-172/16/
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-173/16/
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-174/16/
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok.
  /BR-175/16/
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. /BR-176/16/
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-177/16/
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-178/16/
 21. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst