Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XIX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 23 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Ślubowanie Radnej Moniki Sawickiej
 5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Informacja Nr 14/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 3 grudnia 2016 r.
  do 10 lutego 2016 r. /BR-166/16/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie pruszkowskim na lata 2016-2017”. /BR-167/16/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018”.
  /BR-168/16/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miastu Pruszków, na czas nieoznaczony, nieruchomości położonych w Pruszkowie. /BR-169/16/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. /BR-170/16/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-171/16/
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016. /BR-172/16/
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-173/16/
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-174/16/
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok.
  /BR-175/16/
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. /BR-176/16/
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-177/16/
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-178/16/
 21. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst