Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

​​​​​Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności

W Powiecie Pruszkowskim 15 lutego br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Podlegają jej wszyscy mężczyźni oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi do czynnej służby wojskowej (w razie mobilizacji lub wojny) w wieku od 19 lat do ukończenia w danym roku kalendarzowym 24 lat. Jeśli z różnych powodów obowiązek ten nie został dopełniony, to przepisy wymagają zgłoszenia się do właściwego WKU w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 50 lat, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do 60 lat. Kwalifikacji wojskowej mogą się także poddać ochotnicy w wieku co najmniej 18 lat, w tym również kobiety, bez względu na poziom wykształcenia. W Powiecie Pruszkowskim w 2016 roku przed komisją lekarską powinno stawić się około 800 osób.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
  • posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
  • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki – w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania).

Kwalifikacja zakończy się 18 marca. Odbywać się w budynku Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 (tel. 784 223 865). Oprócz przedstawicieli Powiatowej Komisji Lekarskiej w komisji kwalifikacyjnej pracują osoby wprowadzające dane do ewidencji wojskowej, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa Ochota oraz przedstawiciel gminy. Działania Komisji Kwalifikacyjnej koordynuje w imieniu Starosty Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Waldemar Pielat.

Terminy kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin

Gmina Pruszków – od 15 do 24 lutego 2016 r.

Gmina Nadarzyn – od 25 do 26 lutego 2016 r.

Piastów – od 29 lutego do 2 marca 2016 r.

Gmina Brwinów – od 3 marca do 8 marca 2016 r.

Gmina Raszyn – od 9 marca do 4 marca 2016 r.

Gmina Michałowice – od 15 marca do 17 marca 2016 r.

Kwalifikacja kobiet – 18   marca 2016 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst