Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Seniorze, nie masz HIV… na pewno?

Aktualności

W dniu 15 lipca 2011 roku został powołany na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim.

Głównym celem powołanego Zespołu jest aktywizacja realizatorów oraz zintegrowanie ich pracy na rzecz zwiększenia efektywności podejmowanych działań. W jego skład weszli przedstawiciele m.in.: wydziałów zdrowia i polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, konsultanci wojewódzcy (z dziedzin: diagnostyka laboratoryjna, choroby zakaźne, epidemiologia oraz zdrowie publiczne), izb lekarskich oraz izb pielęgniarek i położnych, samorządu terytorialnego, sanepidu, policji, kuratorium oświaty, NFZ, a także dziewięć organizacji pozarządowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim gminy i powiaty zobowiązane są do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016.

Zespół przygotował ulotkę pod nazwą „Seniorze, nie masz HIV?” zachęcającą do skorzystania z bezpłatnych testów na obecność wirusa HIV.

Ulotka

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst