Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wydział Obsługi Mieszkańców uroczyście otwarty!

Aktualności

Dzisiaj (11 stycznia) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski wspólnie ze Zdzisławem Sipierą Wojewodą Mazowieckim, Mariuszem Błaszczakiem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Marią Makowską Przewodniczącą Rady Powiatu Pruszkowskiego otworzyli dla mieszkańców Wydział Obsługi Mieszkańców. W skład wydziału wchodzą dwie nowoczesne sale obsługi interesantów. Na miejscu znajdują się m.in. stanowiska do obsługi z zakresu: architektury, geodezji, inspekcji nadzoru budowlanego i kancelaria ogólna, kasy, paszporty oraz praw jazdy.

Do podstawowego zakresu zadań Wydziału Obsługi Mieszkańców należą:

w zakresie ruchu drogowego:

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i dopuszczenia ich do ruchu, ewidencjonowanie zarejestrowanych pojazdów, aktualizacja i wprowadzanie zmian dotyczących danych właściciela, parametrów technicznych oraz cech identyfikacyjnych pojazdów. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie. Prowadzenie rejestrów ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad nimi. Realizowanie zadań związanych z przepadkiem na rzecz powiatu i likwidacją pojazdów usuwanych z drogi na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

w zakresie transportu drogowego:

W Wydziale prowadzone są również sprawy związane z: udzielaniem oraz zmianą zezwoleń i licencji na przewóz drogowy rzeczy/osób oraz pośrednictwo w przewozie rzeczy w krajowym transporcie drogowym; wydawaniem oraz zmianą zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne; kontrolowaniem przedsiębiorców prowadzących działalności w ww. zakresie; prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

w zakresie spraw społecznych i obywatelskich:

Realizacja porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzonych zadań dotyczących zagadnień paszportowych w tym: wydawanie dokumentów paszportowych, zaproszeń dla cudzoziemców. Wykonywanie zadań związanych z działalnością stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych.

w zakresie prowadzenia kancelarii:

prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej z wykorzystaniem systemu obiegu korespondencji, przyjmowanie korespondencji oraz wysyłka listów, łączenie rozmów telefonicznych, udzielanie informacji bezpośrednio i telefonicznie, wydawanie kart wędkarskich/ kart łodzi.

https://youtu.be/t9vVTwKH3JU
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst