Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, NGO

Od 2 stycznia 2016 r. w Powiecie Pruszkowskim dostępna będzie nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstaną miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni i adwokaci.

Punkty zostaną otwarte w Pruszkowie, Piastowie, Raszynie oraz Opaczy Kolonii (gmina Michałowice). Pomoc prawna w założeniu będzie udzielana w każdym z tych miejsc przeciętnie pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie.

Kto będzie mógł skorzystać?

Z porad będą mogły korzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby powyżej 65. roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, a także ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby najuboższe.

Pomoc będzie można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa będzie również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmować będzie udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Punkty, w których porad udzielać będą radcowie prawni i adwokaci od stycznia 2016 r.

Opacz Kolonia, gmina Michałowice, ul. Ryżowa 90
Poniedziałek: 13.00 – 16.00
Wtorek: 16.00 – 20.00
Środa: 8.00 -11.00
Czwartek: 8.00-13.00
Piątek: 14.00 – 19.00

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20
Poniedziałek: 12.00 – 16.00
Wtorek: 14.00 – 18.00
Środa: 9.00 – 13.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Piątek: 14.00 – 18.00

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek: 16.00 – 20.00
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 16.00 – 20.00
Piątek: 16.00 – 20.00

Punkty planowane do powierzenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego od stycznia 2016 r. (porad udzielać będą radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, a także osoby z wykształceniem prawniczym, posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenie pomocy prawnej).

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek: 9.00 – 13.00
Środa: 14.00 – 18.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Pruszków, ul. Promyka 24/26
Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek: 10.00 – 14.00
Środa: 10.00 – 14.00
Czwartek: 14.00 – 18.00
Piątek: 8.00 – 12.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11
Poniedziałek: 12.00 – 16.00
Wtorek: 14.00 – 18.00
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 14.00 – 18.00
Piątek: 10.00 – 14.00

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst