Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Budżet Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. uchwalony

Aktualności

Podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbyła się 29 grudnia, obrady zdominowały tematy finansowe, a ich najważniejszym punktem było głosowanie nad przyszłorocznym budżetem. Mimo niewielkich różnic w obrębie rady, udało się przegłosować plan finansowy na rok 2016. Wcześniej o projekcie finansów na przyszły rok pozytywnie wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa.

Warto podkreślić, że budżet na ten rok był konstruowany i konsultowany wspólnie z przedstawicielami wszystkich gmin z naszego terenu. Nadrzędnym celem jaki postawił sobie Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w 2016 r. jest jeszcze bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi poprzez ograniczenie wydatków bieżących przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wykonywania zadań własnych i zleconych.

Planowane na ten rok dochody powiatu wyniosą 142 228 366,50 zł. Wydatki bieżące i majątkowe pochłoną natomiast 146 444 313,50 zł w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości 27 810 500 zł.

Na inwestycje oświatowe i drogowe zarezerwowano kwotę 24 295 500 zł. W tym roku, jak i w poprzednim priorytetową inwestycją oświatową jest rozbudowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Modernizacja szkoły powinna zakończyć się w 2017 roku. 350 000 zł z budżetu przeznaczonego na oświatę zostanie wykorzystane na projekt budowlany internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. 50 000 zł wydatkowane zostanie na przeprowadzenie konkursu na projekt budowy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej.

Radni zadecydowali o tym również, że aż 11 594 500 zł zostanie wydane na modernizację i remonty dróg powiatowych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do tych inwestycji. Przebudowanych zostanie 16 dróg powiatowych w tym m.in.:

• droga 3135W ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie – wartość inwestycji wyniesie 1 500 000 zł i będzie kontynuowana w latach 2017 – 2018,
• przebudowane skrzyżowania dróg nr 3103W i nr 2849W w miejscowości Krakowiany – wartość inwestycji to 500 000 zł.
• wybudowane zostanie rondo w Falentach Nowych na skrzyżowaniu ul. Falenckiej i Olszynowej pochłonie kwotę 1 200 000 zł.

Najbardziej kosztowną inwestycją drogową będzie przebudowa drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie. Długość odcinka drogi objętego zadaniem to 1 937,40 mb. Wartość inwestycji wyniesie 4 801 147,61 zł. Powiat na tę inwestycję otrzyma dotację z budżetu państwa (w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) na kwotę 2 400 573 zł, sam wydatkuje 1 950 000 zł oraz otrzyma dofinansowanie Gminy Brwinów na kwotę 600 000 zł. Przebudowana zostanie również droga 3118W ul. Źródlana w Falentach Dużych wraz z przepustami – koszt 1 300 000 zł). Dodatkowo powiat przekaże Gminie Pruszków 1 600 000 zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z ul. Przejazdową.

Foto
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst