Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Data zaproszenia: 29.12.2015 r., godz. 17.00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro)

XVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 29 grudnia 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-144/15/
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-145/15/
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
6. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
7. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst