Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. C.K. NORWIDA EDYCJA XIV

Aktualności

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, organizuje czternastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów nie zrzeszonych.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi 22 maja 2016 roku w Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania autorów. W obecnej edycji Konkursu – w związku z przypadającą w 2016 roku setną rocznicą nadania praw miejskich dla Pruszkowa – wyjątkowo i jednorazowo poszerzamy jego formułę o jeden wiersz ( patrz Regulamin).

Wiersz czwarty nie jest obowiązkowy i będzie nagrodzony oddzielnymi nagrodami.

REGULAMIN – warunki Konkursu

1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi *czterech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:

– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
– dwa wiersze o tematyce dowolnej,
– jeden wiersz w dowolny sposób związany z Pruszkowem
*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora).Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora..

Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

3. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 31 marca 2016 r.

4. Oceny nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez organizatora.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 maja 2016 roku.

7. Laureaci zostaną wcześniej pisemnie poinformowani o wynikach obrad .

8. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

9. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

NAGRODY w Konkursie Głównym

I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN, oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

NAGRODY w Konkursie dodatkowym – Rocznicowym

I nagroda – 1000 PLN, II – 500 PLN, III – 300 PLN

Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

ADRES ORGANIZATORA
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków
(z dopiskiem „NORWID”)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst