Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 24 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
Proponowany porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 12/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 15 października 2015 r. do 11 listopada 2015 r. /BR-140/15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-141/15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. /BR-142/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. /BR-143/15/

10. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst