Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Weź sprawy w swoje ręce i "Z podniesioną głową zrób karierę zawodową"!

Aktualności

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zgodnie z priorytetem VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kontynuuje realizację projektu: „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym roku PUP planuje objąć działaniami aktywizacyjnymi 268 osób oraz zamierza zorganizować staże dla 102 osób bezrobotnych w tym 71 kobiet i 31 mężczyzn, na okres 6 lub 7 miesięcy. Na tę formę aktywizacji przeznaczono kwotę 828 546, 00 zł. W czasie odbywania stażu bezrobotny będzie otrzymywał stypendium stażowe, od którego będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.
W założeniach określono, że jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 18000, 00 zł otrzyma 146 osób w tym 70 kobiet i 76 mężczyzn. Na tę formę aktywizacji przeznaczono 2 628 000, 00 zł. Dla wszystkich osób, które w związku z zamiarem podjęcia samozatrudnienia będą ubiegać się o powyższe środki Urząd zorganizuje szkolenie, na którym szczegółowo zostanie omówiona procedura przyznawania pieniędzy oraz wszelkie sprawy dotyczące poprawnego wypełniania „wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Ponadto bezrobotni, zainteresowani zdobyciem lub pogłębieniem posiadanej wiedzy na temat prowadzenia własnej firmy, zostaną skierowani na kurs „ABC przedsiębiorczości”.

Aby zwiększyć szansę na znalezienie pracy przez osoby powyżej 50 roku życia, PUP planuje skierować 10 bezrobotnych z tej grupy wiekowej na kurs z zakresu obsługi komputera oraz 10 osób na kurs „Obsługa wózków jezdniowych”. Ogółem na szkolenia przeznaczono kwotę 74 420, 00 zł.

O wszelkich działaniach przeprowadzanych w ramach realizowanego przez PUP projektu można będzie dowiedzieć się z ulotek informacyjnych, które będą dostępne w urzędzie. Informacje o projekcie będą również publikowane na stronie internetowej lub udzielane bezpośrednio zainteresowanym w siedzibie Urzędu Pracy w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.
Terminy naborów na wszystkie formy aktywizacji umieszczone są na stronie internetowej http://www.puppruszkow.go3.pl oraz na tablicach w siedzibie PUP.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst