Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie

Aktualności

Na stronie internetowej naszego Powiatu, w zakładce „Komunikaty” zostały opublikowane uchwały i ogłoszenia dot. otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych.
– uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

– uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja szkolenia dla kadr pracujących z osobami ze spektrum autyzmu”,

– uchwała Zarządu powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja warsztatów świątecznych”,

– ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

– ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, pod nazwą „Organizacja integracyjnego spotkania świątecznego dla osób niepełnosprawnych”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst