Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konferencja Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski patronowała konferencji Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego, która odbyła się 15 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa. Inicjatorem wydarzenia była Federacja MAZOWIA i Pruszkowska Grupa Robocza.

Celem konferencji była integracja środowisk oraz pokazanie dobrych praktyk we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, a NGO i sektorem prywatnym. Licznie zebrani przedstawiciele organizacji zapoznali się z realizacją Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pruszkowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Współpraca Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami realizowana była na bazie potrzeb społeczności lokalnej i w najistotniejszych płaszczyznach życia społecznego.Powiat na realizację priorytetowych zadań przeznaczył w budżecie 200.000, 00 zł. Współpracę z organizacjami pozarządowymi zaprezentował również Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów, który przekazał zebranym różnorodność form współpracy. Gmina Brwinów na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczyła w budżecie 30.000,- zł. (poza finansowaniem Klubów Sportowych).

Uczestnicy konferencji wzięli udział w bardzo interesujących warsztatach takich jak:
– Metodologia tworzenia diagnozy lokalnej – prowadzący Marcin Mitzner.
– Status OPP – przywilej czy uciążliwy dodatek? – prowadząca Monika Chrzczonowicz.

– Fundraising – prowadząca Olga Wojciechowska.
Tematem konferencji była również inicjatywa Pruszkowskiej Grupy Roboczej, dotycząca powstania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, która nie spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji.

Opr. Alicja Szpigiel Doradca Starosty ds. Organizacji Pozarządowych

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst