Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Jak pomagać nie upokarzając

Aktualności

24 marca w pruszkowskim Miejski Ośrodku Kultury odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom niesienia pomocy społecznej. Konferencja zorganizowana przez Federację na Rzecz Integracji Społecznej jest pierwszą z nowego cyklu spotkań „Jak pomagać nie upokarzając”. Patronat nad konferencją objęła Starosta Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska.

– W ubiegłym roku odbyła się konferencja poświęcona rodzinom zastępczym. W roku bieżącym wiodącym tematem jest „Przemoc w Pomocy”. Obie imprezy objęłam patronatem, ponieważ chciałabym, aby tematy z zakresu pomocy społecznej wpisały się w stały cykl corocznych spotkań- mówi starosta. Temat jest niezwykle istotny i nie należy udawać że problem nie występuje. Ważne jest, że dojrzeliśmy do tego by o nim mówić. Pomoc społeczna to działanie szczególne, a sposób niesienia jej wymaga wielkiej uwagi i wrażliwości, aby osoby z niej korzystające miały poczucie autonomii, poszanowania własnej podmiotowości i zachowania prawa do osobistej godności.

Cykl konferencji adresowany jest do przedstawicieli samorządów i administracji państwowej, kuratorów społecznych, prokuratury, placówek publicznych, i organizacji pozarządowych, których celem jest praca z młodzieżą i rodzinami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konferencja „Przemoc w Pomocy” prezentowała i analizowała przyczyny pojawiających się zjawisk kwalifikowanych jako przemoc (przedmiotowego i instrumentalnego traktowania osób wymagających pomocy) w udzielaniu pomocy potrzebującym, konieczności przestrzegania standardów etycznych przez środowiska zajmujące się pomocą społeczną.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst